กิจกรรมของเรา

กิจกรรมของเรา

ภาพรวมกิจกรรม

บริการด้านทำความสะอาด

P-PHROMPILIYA

001 001 001 001 001 001 001 001

บริการด้านการช่าง

P-PHROMPILIYA

001 001 001 001 001 001

บริการพนักงานขับรถ

P-PHROMPILIYA

001

บริการดูแลรักษาสวนหย่อม

P-PHROMPILIYA
001 002 003 004

บริการรักษาความปลอดภัย

PSN

001 001 001 001 001

บริการงานด้านการอารักขา

PSN

001 001 001

ให้บริการด้านศูนย์ฝึกอบรมหลักศูตรรักษาความปลอดภัย

P.NORTHEAST
001 001 001 001 001 001 001 001 001